Colico | Peru | Drying potatoes
Drying potatoes

Drying potatoes